شهرداری شهرضا

Municipality of Shahreza

{{DateNowPersian}} | {{DateNowMilady}}

دفتر شهردار

{{AppointmentsObj.OfficialsAndPersonnels_Object.FlName}}

منشی دفتر شهردار

{{AppointmentsObj.OfficialsAndPersonnels_Object.FlName}}

مدرک تحصیلی : {{AppointmentsObj.OfficialsAndPersonnels_Object.Degree}} {{AppointmentsObj.OfficialsAndPersonnels_Object.Field}}

سابقه فعالیت : از {{AppointmentsObj.OfficialsAndPersonnels_Object.StartDateService | persianDate}} تا {{AppointmentsObj.OfficialsAndPersonnels_Object.EndDateService | persianDate}}

زمان حضور : {{AppointmentsObj.Contacts_Object.TimeOfAttendance}}

تلفن تماس: {{AppointmentsObj.Contacts_Object.Phone}}

قوانین ملاقات عمومی

برنامه هفتگی ملاقات

{{item.Date | persianDate}}
{{item2.StartTime}} تا {{item2.EndTime}}

انتخاب تاریخ ملاقات اجباری است

انتخاب ساعت ملاقات اجباری است

وارد کردن نام و نام خانوادگی اجباری است

وارد کردن کد ملی 10 رقمی اجباری است

وارد کردن شماره همراه 11 رقمی اجباری است

فایلی انتخاب نشده
فایل ضمیمه

وارد کردن موضوع ملاقات اجباری است

کد تایید به شماره تماس وارد شده ارسال شده است تا {{AppointmentsObj.CountDownNumber}} ثانیه فرصت دارید کد را وارد کرده و دکمه ارسال را بزنید

کاربر محترم

شما با کد رهگیری شماره {{AppointmentsObj.FinalInfo_Object.VerificationCode}} به نام {{AppointmentsObj.FinalInfo_Object.FlName}}

تاریخ {{AppointmentsObj.FinalInfo_Object.DatePersian}} ساعت {{AppointmentsObj.FinalInfo_Object.StartTime}} تا {{AppointmentsObj.FinalInfo_Object.EndtTime}}

جهت ملاقات با شهردار محترم رزرو نموده اید. البته قرار ملاقات بعد از تایید نهایی مسئول مربوطه نهایی و قطعی میشود تایید نهایی از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد

کاربر گرامی برای ابطال کردن قرار ملاقات قبلی لطفا کد تایید ارسالی برای شما در هنگام ثبت ملاقات را وارد کنید

وارد کردن کد تایید اجباری است